Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu

Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě

 

Reklamace zásilky poškozené při přepravě

V souvislosti s přepravou může dojít k poškození zásilky. Z našich zkušeností zde uvádíme postup při reklamaci 2 způsobů poškození, které mohou nastat.

  1. Balík je zjevně poškozen, případně jeví známky zničeného obsahu:

Zjevně poškozený balík doporučujeme našim zákazníkům nepřebírat vůbec od řidiče a vyžádat si záznam v přepravním dokumentu přepravce. O této skutečnosti podejte neprodleně informaci (telefon, e-mail) do společnosti Egibi s. r. o., resp. provozovatele internetového obchodu www.praktis.cz – 734 684 811, info@praktis.cz.

  1. Balík je zjevně nepoškozen - poškozený výrobek zjistíte, až po otevření balíku:

Vždy musíte ponechat balík kompletní, pouze zamezte dalšímu zbytečnému poškození dalších výrobků (oddělte je od sebe) – pokud jde o vyteklý obsah poškozeného výrobku. Při fyzickém posouzení přepravce na místě sepíšete zápis o škodě, přidáte vyplněný reklamační protokol, ponecháte si nepoškozené výrobky a poškozené předáte řidiči a neprodleně podáte informaci, viz bod 1.1. Bez vyplněného "reklamačního protokolu" nebude reklamace uznána. 
Upozornění: Pokud byste zaslali reklamaci rozbitého výrobku přepravcem přímo do společnosti Egibi s.r.o., reklamace by musela být zamítnuta!!!

 

Pravidla reklamace vadných výrobků

Společnost Egibi s. r. o., provozovatel internetového obchodu www.praktis.cz. odpovídá zákazníkovi, že zakoupené zboží nemá při převzetí vady.

Reklamace a vrácené zboží zasílejte na korespondenční adresu naší společnosti:

Egibi s. r. o.

Karla Čapka 25

794 01 Krnov

Česká republika

 

Na zásilku viditelně uveďte „REKLAMACE“ (celý proces tímto urychlíme)

Tel.: 734 684 811

Reklamovanou zásilku neposílejte na dobírku (nebude přijata). Naše reklamační oddělení musí posoudit stav výrobku a zásilky a zahájit reklamační řízení (včetně míry případného opotřebení nebo oprávněnosti vaší reklamace). Ke všem našim zákazníkům však přistupujeme férově a celý reklamační proces je u nás většinou mnohem kratší než je zákonná lhůta 30ti dnů od přijetí zboží. Jde nám o Vaši spokojenost a to, abyste se k nám s důvěrou vraceli.