Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu

Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě

 

Reklamace zásilky poškozené při přepravě

V souvislosti s přepravou může dojít k poškození zásilky. Z našich zkušeností zde uvádíme postup při reklamaci 2 způsobů poškození, které mohou nastat.

  1. Balík je zjevně poškozen, případně jeví známky vyteklého obsahu:

Zjevně poškozený balík doporučujeme našim zákazníkům nepřebírat vůbec od řidiče. Bude sepsán zápis o škodě. O této skutečnosti podejte neprodleně informaci (telefon, e-mail) do společnosti EGIBI s. r. o., resp. provozovatele internetového obchodu www.praktis.cz – 734 684 811, info@praktis.cz.

  1. Balík je zjevně nepoškozen - poškozený výrobek zjistíte, až po otevření balíku:

Vždy musíte ponechat balík kompletní, pouze zamezte dalšímu zbytečnému poškození dalších výrobků (oddělte je od sebe) – pokud jde o vyteklý obsah poškozeného výrobku. Při návštěvě řidiče společnosti PPL sepíšete zápis o škodě, přidáte vyplněný reklamační protokol, ponecháte si nepoškozené výrobky a poškozené předáte řidiči PPL a neprodleně podáte informaci, viz bod 1.1. Bez vyplněného "zápisu o škodě" a "reklamačního protokolu" nebude reklamace uznána. 

Pravidla reklamace vadných výrobků

Společnost EGIBI s. r. o., provozovatel internetového obchodu www.praktis.cz. odpovídá zákazníkovi, že zakoupené zboží nemá při převzetí vady.

 

Reklamace a vrácené zboží zasílejte na adresu naší společnosti:

EGIBI s. r. o.

Karla Čapka 25

794 01 Krnov

Česká republika

 

Na zásilku viditelně uveďte „REKLAMACE“ (celý proces tímto urychlíme)

Tel.: 734 684 811

Reklamovanou zásilku neposílejte na dobírku (nebude přijata). Naše reklamační oddělení musí posoudit stav výrobku a zásilky a zahájit reklamační řízení (včetně míry případného opotřebení nebo oprávněnosti vaší reklamace). Ke všem našim zákazníkům však přistupujeme férově a celý reklamační proces je u nás většinou mnohem kratší než je zákonná lhůta 30ti dnů od přijetí zboží. Jde nám o Vaši spokojenost a to, abyste se k nám s důvěrou vraceli.