Stavba
Montážní polyuretanové pěny  >  Montáže oken a dveří - Těsnicí, izolační systém 3D

Montáže oken a dveří - Těsnicí a izolační systém 3D

Co vedlo k vývoji Těsnícího izolačního systému 3d? Změna mikroklimatu budov vlivem stále častějšího zateplování plášťů budov a výměny otvorových výplní. Nárůst vlhkosti v interiéru spojený s výrazným poklesem teploty v místě připojovací spáry, jež mnohdy vedou k nadměrnému zavlhnutí ostění a ke vzniku plísní. Tepelné ztráty způsobené nasákavostí tepelně izolačních komponentů v připojovací spáře – PUR pěny mají nasákavost ve většině případů okolo 150-300%, některé mohou dosáhnout až neuvěřitelných 800% váhových. Tato nasákavost je často zaměňována s nasákavosti objemovou, která činí jen 1-3% u stejných pěn. Zajištění dlouhodobé ochrany PUR pěn vůči vodě a splnění stále se zvyšujících požadavků na prostup tepla otvorové výplně jako celku.
Zpřesněte váš výběr
Podle ceny
Řazení

Kategorie neobsahuje žádné zboží.